Rechtsgebieden
 
 
Incasso (beslag- & executie)
 
Insolventie
 
Familierecht
 
Bouwrecht
 
Contracten
 
Ondernemingsrecht
 
Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat continu aan veranderingen onderhevig is. Dit brengt met zich mee dat het voor elke werkgever van groot belang is zich regelmatig te laten adviseren op dit terrein en na te gaan of de praktijk binnen zijn onderneming nog aansluit op de actuele regelgeving. Wij kennen als geen ander de valkuilen die u kunt tegenkomen op de werkplek en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk terrein. Onze praktijk omvat het gehele terrein van het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord, waaronder ook sociaal zekerheidsrecht en ambtenarenrecht.

Een dienstverband begint met een arbeidscontract waarin de arbeidsvoorwaarden goed geregeld zijn. Wij hebben ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. In het geval dat u geconfronteerd wordt met een arbeidsrechtelijk geschil staan wij u met raad en daad bij. Zo kunnen wij het onderhandelingstraject voor u uit handen nemen en u adviseren over uw rechtspositie en mogelijkheden. Wij zullen steeds bekijken welke argumenten u kunt gebruiken om tot een optimaal resultaat te komen en waar mogelijk trachten tot een minnelijke regeling/beëindigingsovereenkomst te komen. Mocht u toch moeten procederen, dan kunt u in de rechtszaal (of tijdens de procedure) rekenen op onze gedegen kennis en jarenlange ervaring.

Zomaar een greep uit de vele werkgeversvragen, waarmee wij u verder kunnen helpen:

- welke bepalingen moet ik in een arbeidscontract opnemen?
- kan ik een slecht functionerende werknemer ontslaan?
- aan welke regels moet ik voldoen in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid van een werknemer?
- hoe kan ik een voormalig werknemer aanpakken die bij een concurrerend bedrijf in dienst is getreden?
- kan ik een werknemer op staande voet ontslaan?
- waar moet ik aan denken in geval van reorganisatie?
- welke argumenten kan ik gebruiken om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV?

Onze specialisten staan graag voor u klaar bij dit soort vragen en andere arbeidsrechtelijke kwesties.

Interessante links:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV WERKbedrijf

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen