Medewerkers
 
 
Juristen
 
Secretariaat
 
 
 
 
 
Mr P.A. de Lange (Peter)
 


Advocaat-partner, opleiding Nederlands recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, beëdigd op 20 april 1988. Na vele jaren in de algemene praktijk werkzaam te zijn geweest is hij als ondernemer nu vooral werkzaam als ervaren curator en bewindvoerder met insolventie en ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Verder liggen er met name ruime accenten op het gebied van ict, vastgoed (windturbines), familierecht, burgerlijk procesrecht en aansprakelijkheid, onderwijsrecht, alsmede op kerkrechtelijk terrein.

De nevenactiviteiten zijn onder meer: commissaris van de Hoekschewaardse corporatie HW Wonen te Oud-Beijerland, voorzitter van het landelijk hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland te Dordrecht en kerkordeadviseur van de classis Barendrecht te Oud-Beijerland.

e-mailadres: plange@vdladvocaten.nl