Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Voorschotnota's energie
 

 

Indien een verbruiker van energie (elektriciteit en gas) in eerste instantie (voorschot)nota’s ontvangt die zijn gebaseerd op geschat verbruik c.q. geschatte meterstanden, is hij gehouden het energieverbruik dat nog niet in rekening is gebracht - omdat het geschatte verbruik lager bleek dan het daadwerkelijke energieverbruik -  alsnog aan de energieleverancier te betalen. Zo beslist de Rechtbank Rotterdam op 9 april 2014, waarin namens Vos en De Lange Advocaten is opgetreden, voor de energieleverancier.

De Rechtbank overwoog onder meer als volgt:

“Voor zakelijke verbruikers geldt dat, wanneer het bedrag op de voorschotnota om wat voor reden dan ook (aanzienlijk) afwijkt van het werkelijke verbruik, dit altijd voor risico komt van de afnemer. Afgenomen energie moet worden betaald. Een te laag voorschotbedrag leidt niet tot verval van de plicht om alsnog het meerdere te betalen.”

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2014:2620

 

(mei 2014)

 

 
Overige artikelen:
 
 

 

- Nieuwe consumentenregels per 13

  juni 2014

- Vakantiedagen voor erfgenamen  

  (vervolg)

- Recht op vrije advocaatkeuze bij

  rechtsbijstandverzekering

- Taak rechter bevorderen  

  omgangsregeling

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

Archief