Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Vakantiedagen voor erfgenamen (vervolg)
 

 

Medio augustus 2011 schreven wij al eens over een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden over het recht op uitbetaling van niet genoten vakantiedagen aan de erfgename(n) van de overleden werknemer.

Inmiddels heeft het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van 12 juni 2014 (zaak C-118/13) naar aanleiding van prejudiciële vragen, gesteld door een Duitse rechtbank, vergelijkbaar geoordeeld. Sterker, het Europees Hof gaat nog een stapje verder.

Het Europees Hof oordeelt, kort gezegd, dat op de gestelde vragen moet worden geantwoord dat artikel 7 van richtlijn 2003/88 zo moet worden uitgelegd dat nationale wetten of gebruiken die bepalen dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon vervalt zonder dat een recht ontstaat op een financiële vergoeding voor niet‑opgenomen vakantie, in geval van beëindiging van de arbeidsverhouding door het overlijden van de werknemer, niet zijn toegestaan en buiten beschouwing moeten worden gelaten. Daarnaast mag het recht op die vergoeding niet afhankelijk worden gesteld van een voorafgaand verzoek van de betrokkene.

De volledige uitspraak kunt u vinden via deze link.

 

(juni 2014)

 

 
Overige artikelen:
 
 

 

- Nieuwe consumentenregels per 13

  juni 2014

- Voorschotnota's energie

- Recht op vrije advocaatkeuze bij

  rechtsbijstandverzekering

- Taak rechter bevorderen  

  omgangsregeling

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

Archief