Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering
 

 

Recent heeft het Europese Hof van Justitie voor particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering een belangrijk oordeel gegeven: iedereen met een rechtsbijstandverzekering mag zijn eigen advocaat kiezen bij het voeren van een procedure. De Hoge Raad heeft dit oordeel inmiddels bevestigd.

Rechtsbijstandverzekeraars lieten meestal geschillen behandelen door een eigen medewerker. Nu is uitgemaakt dat het een verzekerde vrij staat zelf een eigen advocaat te kiezen. Op die manier kan een verzekerde dus kiezen voor een advocaat met een bepaald specialisme, een advocaat die gevestigd is in de buurt en bekend is met de lokale markt / situatie of een advocaat die al eerder zaken heeft behandeld voor de verzekerde. In principe heeft de verzekerde recht op vrije advocaatkeuze bij alle type procedures. Of het om een procedure gaat waarin de bijstand van een advocaat al dan niet verplicht is, maakt daarbij niet uit. Ook zaken die moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter, een raad van arbitrage of bestuursrechter, komen dus voor doorverwijzing in aanmerking.

Voordat met de behandeling van de zaak wordt gestart, is het wel zaak dat de advocaat en rechtsbijstandverzekeraar afspraken maken. Mocht u vragen hebben over een doorverwijzing, dan helpen wij u graag verder. U kunt daarvoor telefonisch contact met ons opnemen (0180-695115) of mailen naar info@vdladvocaten.nl.

 

(maart 2014)

 

 
Overige artikelen:
 
 

 

- Nieuwe consumentenregels per 13

  juni 2014

- Vakantiedagen voor erfgenamen  

  (vervolg)

- Voorschotnota's energie

- Taak rechter bevorderen  

  omgangsregeling

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

 

Archief