Actueel

De medewerkers van Vos & De Lange Advocaten blijven dagelijks op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden. Met enige regelmaat worden artikelen en/of wetenswaardigheden op deze pagina geplaatst die interessant zijn voor de ondernemer.
 
Nieuwe consumentenregels per 13 juni 2014
 

 

Met ingang van 13 juni 2014 gaat er het nodige veranderen in de wetgeving die de consument beschermt bij aankopen via bijvoorbeeld internet, telefoon of aan de deur. Deze nieuwe regels gelden voor producten of diensten die op of na 13 juni 2014 worden gekocht.

Online aankopen

Tot 13 juni 2014 geldt/gold dat als een consument  iets kocht op internet, sprake was van een bedenktijd van zeven werkdagen. Die bedenktijd wordt met ingang van 13 juni 2014 verlengd tot veertien dagen. Daarbij geldt dat de verkoper de consument vooraf moet informeren over de bedenktijd. Doet hij dit niet of niet goed, dan wordt de bedenktijd verlengd naar maximaal twaalf maanden.

Als een consument voor 13 juni 2014 tijdens de bedenktijd besloot om de overeenkomst te ontbinden, gold dat de verkoper het aankoopbedrag binnen 30 dagen moest terugstorten. Dat wordt nu binnen veertien dagen. Wel mag de verkoper wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen. De consument moet binnen veertien dagen nadat van de bedenktijd gebruik is gemaakt het product terugsturen. Ook dat is nieuw.

Verkoop op straat en aan de deur

Bij verkoop op straat (van bijvoorbeeld een abonnement op krant of tijdschrift) gold tot aan  13 juni 2014 geen enige bedenktijd. Gekocht was gekocht. Dat verandert omdat met ingang van 13 juni 2014 de bedenktijd van veertien dagen ook gaat gelden voor verkoop op straat als het aankoopbedrag boven de € 50,00 ligt. Bij verkoop aan de deur was al wel sprake van een bedenktijd namelijk van acht dagen, maar die termijn wordt met ingang van 13 juni 2014 verlengd tot veertien dagen. Ook daar geldt dat het aankoopbedrag wel boven de € 50,00 moet liggen.

Telemarketing

Bij verkoop via de telefoon gold dat als de consument “ja” zei aan de telefoon, de overeenkomst was gesloten; zij het dat wel sprake was van een bedenktijd van zeven werkdagen. De regels die per 13 juni 2014 in werking treden brengen hierin verandering. Alleen “ja” zeggen aan de telefoon is dan in veel gevallen niet meer genoeg. De overeenkomst is pas geldig als de consument (ook) schriftelijk heeft ingestemd. Die schriftelijke instemming kan bijvoorbeeld zijn een handtekening onder een naar aanleiding van het telefoongesprek toegezonden contract of als het gaat om een via de e-mail toegezonden contract, een bevestiging per e-mail dat de consument het contract wil afsluiten.

(Bron: NOS.nl en consuWijzer.nl)

(juni 2014)

 

 
Overige artikelen:
 
 

 

- Vakantiedagen voor erfgenamen  

  (vervolg)

- Voorschotnota's energie

- Recht op vrije advocaatkeuze bij

  rechtsbijstandverzekering

- Taak rechter bevorderen  

  omgangsregeling

- Insolventiebepaling rechtsgeldig 

  inroepbaar jegens huurder en 

  garant

 

Archief